• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

GDY SPOTKASZ DZIKA ...

Dodana: 09.05.2022 15:52

GDY SPOTKASZ DZIKA …

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z przedstawicielami Biura Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym (09 maja) przeprowadzili akcję informacyjną. Mieszkańcom miasta przekazane zostały broszury ze wskazówkami co należy zrobić, kiedy wśród ludzi pojawią się dzikie zwierzęta, jakie są dostępne środki ostrożności, z kim się skontaktować i jakie służby poinformować w razie konieczności.

Miasta stały się atrakcyjnym siedliskiem dla wielu dzikich zwierząt, w tym dzików. Powodem ich coraz częstszej bytności w mieście jest łatwiejsza dostępność do pożywienia. Wyrzucane przez ludzi śmieci i niezabezpieczone śmietniki to pierwszorzędna stołówka. I choć dostępny w niej pokarm jest niskiej jakości, pozwala przeżyć w mieście łatwiej niż poza nim.

Obecność dzika w mieście dodatkowo potęguje nieustanne poszerzanie się terenów zurbanizowanych. Powiększający się z dnia na dzień zasięg zabudowań ludzkich, bogata w zwierzęcy pokarm roślinność parków i ogrodów, ograniczona liczebność drapieżników i co ważne – stosunkowo łatwy dostęp do pokarmu (świadome dokarmianie, śmietniska, wysypiska odpadów organicznych itp.), wszystko to i nie tylko powoduje, że problem oraz sam fakt istnienia dzikich zwierząt w miastach i na ich obrzeżach powiększa się każdego dnia.

Zwierzęta trafiają bowiem do miast głównie wtedy, gdy te intensywnie się rozrastają i wchłaniają dzikie dotychczas tereny. Podleśny charakter wielu części miasta jest idealnym miejscem do żerowania dzików.

Dodatkowo ich bytowanie w mieście może prowadzić do licznych zagrożeń w ruchu drogowym. Główną przyczyną zdarzeń drogowych ze zwierzętami jest przecinanie korytarzy migracyjnych przez coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę drogową.

Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy i wzrost zagęszczenia sieci dróg należy przypuszczać, że zjawisko zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie się nasilało, a koszty z nimi związane będą rosły.

Co w takim razie możemy uczynić by zminimalizować skutki ich działań w mieście? Przede wszystkim:

  • nie podchodź, nie głaszcz, nie strasz,
  • zabezpiecz pojemniki na śmieci,
  • nie zostawiaj worków ze śmieciami obok kubłów,
  • zadbaj o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach,
  • nie wyrzucaj jedzenia do niezabezpieczonych kompostowników i nie dokarmiaj zwierząt na własną rękę,
  • zadbaj o solidne ogrodzenie swojego ogródka.

ulotka

rozmiar: 24,72 MB PDF pobierz

ulotka - tekst alternatywny

rozmiar: 12,55 KB DOCX pobierz
Do góry