• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dotacje na turystykę

Dodana: 05.07.2021 14:09

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 502/21 z 2 lipca 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wycieczek tematycznych po Białymstoku z wykorzystaniem zabytkowych autobusów komunikacji miejskiej”, w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 roku.

Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 20 000,00 zł.  Do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 3 oferty.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał jedną dotację na łączną kwotę 20 000,00 zł.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji (w zł) /Ocena formalna

1

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2021

20 000,00

2

Stowarzyszenie „Dorzecze”

W ramach promocji, zorganizowanie dwóch objazdów turystycznych po „Kulinarnym szlaku dawnego Białegostoku”

Negatywna

3

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu

Negatywna

 

Do góry