Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dodatkowe wsparcie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021

Dodana: 25.11.2021 13:13

Kategorie: Pomoc społeczna

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+ 2021

dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Maluch+ 2021 Miasto Białystok otrzymało w listopadzie 2021 r. dodatkowe środki w wysokości 371 520 zł. Środki z tej dotacji będą wsparciem dla dwóch żłobków miejskich: Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku przy ul. I. Mościckiego 2J – 164 160 zł (całkowita wartość zadania – 2 080 000 zł) oraz Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Oriona 38 – 207 360 zł (całkowita wartość zadania – 2 067 803 zł). W bieżącym roku oba żłobki otrzymały już wsparcie w ramach programu Maluch+ w łącznej wysokości 330 240 zł. W żłobku na osiedlu Bagnówka opieką objętych jest 152 najmłodszych dzieci, natomiast w żłobku na osiedlu Bacieczki są 192 miejsca.

Program Maluch+ pozwala na dofinansowanie zadania związanego z tworzeniem oraz utrzymaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja dla białostockich placówek będzie przeznaczona między innymi na koszty związane z dostawą mediów, wynagrodzeniami, kosztami obsługi, zakupami środków higienicznych.

Białystok także w poprzednich latach korzystał z dofinansowania na bieżącą działalność żłobków w ramach programu Maluch+. W 2013 roku Miasto otrzymało prawie 780 000 zł, w 2019 roku – 345 600 zł, w 2020 roku – ponad 311 000 zł.

W Białymstoku działa obecnie 9 placówek, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i oferują w sumie 1 273 miejsca.

Do góry