Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

"Błyśnij dla bezpieczeństwa"

Dodana: 21.10.2021 08:48

"Błyśnij dla bezpieczeństwa"

Jesień to pora roku, kiedy szybko robi się ciemno, a częste opady deszczu pogarszają widoczność. Z tego względu rośnie zagrożenie niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Tym razem, w ramach wspólnych działań Straży Miejskiej, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Szkoły Podstawowej nr 33 zorganizowano akcję odblaskową "Błyśnij dla bezpieczeństwa".

Strażnicy wraz z uczniami klasy drugiej szkoły podstawowej rozdawali odblaski spotkanym przechodniom. Mieszkańcy dowiedzieli się przy okazji, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Przy słabej widoczności i bez posiadania elementów odblaskowych pieszy jest widoczny na drodze w światłach mijania samochodu z odległości zaledwie około 30 metrów. Przy prędkości 90 km/h kierowca pokonuje 25 metrów na sekundę i może nie zdążyć zareagować na widok pieszego. Jeśli pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, kierowca spostrzeże go już z odległości 150 metrów. Taka odległość daje szansę na reakcję.

Celem naszej akcji jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z odblasków, a przez to zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pieszego.

To kolejne z działań, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drogach, dlatego NOŚ ODBLASKI!

Do góry