• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

„Aktywna tablica” - edycja 2022 r.

Dodana: 15.09.2022 11:30

Kategorie: Edukacja

W ramach naboru do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w edycji 2022 r. do objęcia wsparciem zakwalifikowano 11 placówek oświatowych.

Miasto Białystok na podstawie Umowy Nr 38/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. otrzymało wsparcie w wysokości 277 200,00 zł i zapewni wymagany wkład własny w wysokości 69 300,00 zł.

Szkoły objęte dofinansowaniem w ramach programu „Aktywna tablica” w edycji 2022:

Nazwa szkoły

Ogólna kwota wsparcia

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

14 000

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

11 200

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

14 000

Technikum Nr 2 w Białymstoku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

14 000

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego

14 000

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

35 000

Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

35 000

Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku

35 000

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

35 000

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

35 000

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

35 000

Do góry