• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Zmarł Tadeusz Chwiedź

Dodana: 08.02.2023 13:00

Tadeusz Chwiedź – Sybirak, prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków i wieloletni prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – nie żyje. Działał na rzecz środowiska sybirackiego, był przyjacielem Muzeum Pamięci Sybiru, pomysłodawcą Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

Tadeusz Chwiedź urodził się 18 lutego 1935 roku w Białymstoku. W 1940 roku został deportowany do Kazachstanu z mamą i siostrą. W sowchozie na kazachskim stepie przebywał do kwietnia 1946 roku. Po powrocie do kraju podjął naukę. W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne, następnie studia techniczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. Na podstawie nakazu pracy podjął zatrudnienie w przemyśle terenowym i gospodarce komunalnej.

Tadeusz Chwiedź poświęcił swoje życie działalności na rzecz środowiska sybirackiego. Przez kilkadziesiąt lat aktywnie pracował w Związku Sybiraków. W latach 2002-2006 pełnił funkcję I Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, w latach 2006-2015 był Prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Od 30 maja 1998 r. do chwili śmierci piastował stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Białymstoku. Od 2002 r. pełnił także funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku.

Działał na rzecz popularyzacji wiedzy o Sybirze i Sybirakach, także jako autor książek. Opublikował dwa tomy opracowań historycznych z perspektywy zesłańca: „Pamięć i pojednanie” oraz „Sybir. Ziemia cierpień”.

Jego wielkim dziełem był Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, którego był pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem. Inicjatywa ta przez blisko dwie dekady gromadziła co roku przedstawicieli środowisk sybirackich i kombatantów z całego świata.

Za swoją działalność społeczną Tadeusz Chwiedź w 2002 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. otrzymał medal Pro Bono Poloniae przyznawany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym medalami i odznakami kombatanckimi, w 2010 r. wyróżniony został Nagrodą Honorową „Świadek Historii”.

Tadeusz Chwiedź był wielkim orędownikiem powstania Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wspierał tę instytucję. W 2019 roku został uhonorowany statuetką i tytułem Przyjaciela Muzeum Pamięci Sybiru.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Tadeusz Chwiedź

Do góry