• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Zielony Białystok

Białostoccy uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 49 w piątek (4 listopada) posadzili na terenie miasta 300 sadzonek dębów i świerków. To przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "Czyste, Zielone Miasta" realizowanego przez "Stowarzyszenie: Program Czysta Polska". Sadzonki przekazały na ten cel Lasy Państwowe, a Miasto – teren. Uczniom pomagali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym wraz z radnymi.

– Dzięki tej akcji w Białymstoku powstanie kolejne zielone miejsce, które na pewno będzie chętnie odwiedzane przez naszych mieszkańców – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Cieszę się, że młodzi białostoczanie angażują się w tak pożyteczne przedsięwzięcia i dbają o nasz krajobraz.

Drzewka zostały posadzone przy zbiorniku retencyjnym istniejącym obok wybudowanej dwa lata temu Alei Niepodległości. O Białymstoku mówi się, że to „zielona stolica Podlasia”. Miasto jest położone wśród wielkich kompleksów leśnych, na połączeniu szlaków komunikacyjnych i turystycznych i od lat dba o zachowanie bioróżnorodności, a także o to, aby zielonych miejsc wciąż przybywało.

Wizytówką miasta od 2019 r. są „Białostockie łąki kwietne”. W 2022 roku zajęły prawie 54 hektary, w tym 9 hektarów to łąki wysiewane, a 45 ha – naturalne, powstałe z niekoszonych poboczy i pasów drogowych. Sukcesywnie rewitalizowane są zbiorniki wodne, które nie tylko gromadzą wodę, ale też zapewniają miejsca do rekreacji. Każdego roku przybywa zielonych przystanków, zielonych ekranów, parków kieszonkowych i ścieżek rowerowych (obecnie to ponad 160 km).

Miasto realizuje unikatowy w skali kraju projekt ochrony owadów zapylających. W październiku 2019 roku została założona pasieka miejska. Osiem uli stanęło w pobliżu centrum miasta, a w Lesie Zwierzynieckim – barcie i kłody bartne.

Unikatem jest także wydawana przez Miasto seria książek „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”. Do tej pory powstało 5 publikacji. Docelowo będzie ich 14.

O niezwykłym charakterze miasta stanowi też obecność lasów położonych w granicach stolicy Podlasia. Zajmują one około 1846 hektarów (18,01% powierzchni miasta), co plasuje Białystok na drugim miejscu wśród dużych miast Polski (głównie to lasy Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych).

I chociaż Białystok ma ograniczoną powierzchnię na nasadzenia, wykorzystywane są w tym celu różne możliwości. Od 2018 roku Miasto rozdaje mieszkańcom sadzonki drzew, aby mogli je sadzić na swoich posesjach. Dotychczas przekazano białostoczanom 7 tys. drzew ozdobnych i owocowych.

Anna Kowalska

Do góry