Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zgłoszenia do planu gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), z perspektywą realizacji do roku 2025. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje plany inwestycyjne związane z gospodarką niskoemisyjną do 30 maja.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza w mieście.

Miasto zachęca przedsiębiorców do zgłaszania swoich planów inwestycyjnych za pomocą karty projektu pod kątem możliwości ujęcia ich w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Białegostoku. Zgłaszane inwestycje powinny być związane z gospodarką niskoemisyjną, posiadać wpływ na poprawę efektywności energetycznej, służyć zmniejszeniu strat energii lub ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W przyszłości wprowadzenie planów przedsięwzięć do PGN może być przydatne na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na wybrane działania związane z gospodarką niskoemisyjną.

Do przykładowych przedsięwzięć zaliczają się między innymi działania w zakresie modernizacji energetycznej budynków, budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła czy zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych). Może to być także przebudowa, modernizacja i budowa nowych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej lub inne inwestycje przyczyniające się między innymi do redukcji zanieczyszczeń powietrza.

Karty projektu można nadsyłać do 30 maja na adres e-mail: pgn.bialystok@atmoterm.pl. Na ten adres można przesyłać także pytania dotyczące białostockiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Karta projektu PGN Białystok (do odczytu)

rozmiar: 21,42 KB DOCX pobierz
Do góry