Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Zamknięte placówki oświatowe

Dodana: 11.03.2020 13:42

Od 12 do 25 marca 2020 r. żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zamknięte zostaną również uczelnie. Taką decyzję podjęły władze rządowe w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Na podstawie tzw. specustawy zostały przygotowane rozporządzenia, które czasowo ograniczają funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dotyczy żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych) z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach oświatowych będą zawieszone na dwa tygodnie od poniedziałku (16 marca). Jednak w czwartek i piątek (12 i 13 marca) w przedszkolach i szkołach podstawowych lekcji już nie będzie, ale będą prowadzone jedynie działania opiekuńcze wobec dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół już od 12 marca. Więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.pl.

Rodzicom i opiekunom, którzy mają dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Anna Kowalska

Do góry