• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Żaby uratowane

Prawie 1200 migrujących płazów uniknęło groźnej przeprawy przez jezdnię. W końcu kwietnia zakończyła się coroczna akcja czynnej ochrony płazów. Liczba uratowanych w tym roku żab jest rekordowa.

W tym roku płotki chroniące płazy przed wtargnięciem na jezdnię oraz specjalne pułapki były rozstawione w czterech lokalizacjach, w miejscach o największym nasileniu wiosennej migracji płazów: przy fragmencie ul. Plażowej, ul. F. Karpińskiego i ul. Solnickiej, ul. gen. S. Maczka i przy Alei Niepodległości.

– Tegoroczna akcja ochrony płazów zakończyła się wielkim sukcesem, gdyż udało nam się uratować rekordowo dużo migrujących żab. Ich liczba przekroczyła tysiąc sto osiemdziesiąt odłowionych osobników – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Jest to drugi najlepszy w historii białostockiej akcji wynik. Jedynie w 2013 roku odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsca 1373 osobników. W sumie, od początku prowadzenia akcji na terenie Białegostoku – czyli od 2013 roku – uratowano blisko 8 tys. płazów reprezentujących dziewięć gatunków: ropuchę szarą, żabę moczarową, żabę trawną, żabę jeziorkową, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, traszkę zwyczajną, ropuchę zieloną. Do tej pory najliczniej występującymi gatunkami były ropucha szara i żaba moczarowa. Do najrzadszych, a tym samym najcenniejszych gatunków, należały kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna i prawdziwy rarytas batrachologiczny – ropucha zielona Pseudepidalea viridis, którą znaleziono w pułapkach tylko raz.

W tym sezonie stwierdzono występowanie siedmiu gatunków płazów, takich jak: ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna, kumak nizinny oraz takson z kompleksu żab zielonych. Najliczniej pojawiały się żaby zielone i ropuchy szare. Znaczną część populacji stanowiły też żaby trawne i żaby moczarowe. Na uwagę zasługuje wyjątkowo duża liczba odłowionych grzebiuszek ziemnych, bo aż 45 osobników. W poprzednich latach było to zaledwie kilka osobników.

Rośnie także liczba przepięknie wybarwionego kumaka nizinnego (23 osobniki), który jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga prowadzenia dodatkowych działań ochronnych. W przypadku Białegostoku jest to stawianie barier ochronnych, które zabezpieczają płazy w trakcie ich wiosennej migracji do miejsc rozrodu.

Efekty białostockiej akcji ochrony płazów bardzo cieszą, zwłaszcza te z ostatnich czterech lat. Udało się zatrzymać – notowany w całej Europie – gwałtowny spadek liczebności płazów, a nawet odwrócić ten niekorzystny trend.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry