Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wytyczne sanitarne w placówkach

Dodana: 09.06.2020 13:57

Zgodnie z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi w grupach przedszkolnych może obecnie przebywać 16 dzieci. W białostockich szkołach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne, konsultacje z nauczycielami.

W minionym tygodniu (1-5 czerwca) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio dziennie 2322 dzieci, co stanowiło 26% wszystkich przedszkolaków. W placówkach zajętych było ok. 57% miejsc dostępnych w reżimie sanitarnym.

Wcześniej grupy przedszkolne były dwunastoosobowe. Obecnie, po zmianie przepisów, maksymalnie w każdej grupie może znajdować się szesnaścioro dzieci – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – W starym reżimie sanitarnym byliśmy w stanie przyjąć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych około cztery tysiące dzieci. Teraz liczba ta zwiększyła się o około 30%.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie gis.gov.pl

W Białymstoku w ubiegłym tygodniu uczęszczało średnio dziennie:

  • 31 dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
  • 395 uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (5%),
  • 450 uczniów szkół podstawowych i 374 uczniów szkół ponadpodstawowych na konsultacje z nauczycielami (2%),
  • 52 dzieci na zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach, 35 uczniów w szkołach podstawowych, 7 uczniów – w szkołach ponadpodstawowych,
  • 92 wychowanków na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury (8%).

Z kolei w placówkach specjalnych było średnio: 4 wychowanków w oddziałach przedszkolnych, 13 uczniów klas I-III, 4 – klas VIII na konsultacjach, 16 – na zajęciach rewalidacyjnych oraz 6 – na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Informacje o kryteriach przyjęć dzieci do przedszkoli o oddziałów przedszkolnych są dostępne w zakładce Edukacja.

Kamila Bogacewicz


Do góry