Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wydarzenia kluczowe z dofinansowaniem

Dodana: 04.01.2021 12:47

Festiwale Up To Date Festival, "Na pograniczu kultur" oraz "Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców" – ze wsparciem Miasta. Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Program Wydarzeń Kluczowych. Trzyletni budżet konkursu to 1,8 mln zł.  

Zgodnie z Programem Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus, przyjętym uchwałą Rady Miasta Białystok, jednym z zadań strategicznych jest Program Wydarzeń Kluczowych. Jego ideą jest ułatwienie rozwoju dużych wydarzeń kulturalnych, w tym organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W 2021 roku na ten konkurs przeznaczono 600 tys. zł, w latach 2022-2023 – także po 600 tys. zł rocznie. Złożone zostały 4 oferty. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 3 dotacje na lata 2021-2023 r.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji

2021

2022

2023

1

"Fundacja Sąsiedzi"

Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 2021-2023

40 000 zł

40 000 zł

40 000 zł

2

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

Up To Date Festival 2021-2023

540 000 zł

540 000 zł

540 000 zł

3

Fundacja "Teatr Latarnia"

Festiwal "Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców"

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

W 2021 r. planowane są jeszcze dwa otwarte konkursy ofert na niskobudżetowe projekty osiedlowe oraz na zadania realizowane w II półroczu 2021 r.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Zarządzenie dotyczące konkursu

rozmiar: 273,35 KB PDF pobierz

Zarządzenie dotyczące konkursu (do odczytu)

rozmiar: 28,5 KB DOC pobierz

Załacznik do zarządzenia

rozmiar: 275,58 KB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 14,39 KB DOCX pobierz

Zarządzenie zmieniające

rozmiar: 305,66 KB PDF pobierz

Zarządzenie zmieniające (do odczytu)

rozmiar: 37 KB DOC pobierz
Do góry