Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wsparcie organizacji pozarządowych – wkłady własne

Do 15 maja 2020 r. mogą składać swoje oferty organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, które chcą wziąć udział w otwartym konkursie na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta.   

Miasto kontynuuje wsparcie skierowane do NGO-sów w powiązaniu z „Programem Współpracy Miasta Białegostoku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.”. Celem ogłoszonego przez Miasto otwartego konkursu ofert jest pomoc poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów spoza budżetu Białegostoku. Kwota jaka jest do rozdysponowania na zadania realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r., to 40 tys. zł. Środki finansowe Miasta przeznaczone na wkład własny nie mogą przekroczyć 40% całkowitych kwalifikowanych kosztów realizacji zadania. Więcej informacji na temat warunków konkursu można znaleźć na bip.bialystok.pl.

Oferty można składać do 15 maja do godz. 15.30 elektronicznie za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej UM przy ul. Słonimskiej 1, pocztą na adres urzędu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.  

Agnieszka Błachowska

Zarządzenie Nr 463/20 rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (do odczytu)

rozmiar: 51 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 463/20 rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (skan)

rozmiar: 847,69 KB PDF pobierz
Do góry