• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wsparcie edukacji kulturalnej

Dodana: 12.07.2022 11:55

Muzeum Wojska w Białymstoku we współpracy z Centrum Falstad w Norwegii oraz Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizuje projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych”. Miejska placówka otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszu EOG w wysokości ponad pół miliona złotych. Będą badania i wydarzenia kulturalne na osiedlach, powstanie strategia rozwoju publiczności, a całość zwieńczy konferencja edukatorów.

W ramach działania „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego białostockie Muzeum Wojska otrzymało 122 859,27 euro. Założeniem projektu jest rozwój edukacji pamięci skierowanej do osób dorosłych zamieszkujących osiedla Białegostoku, w szczególności w wieku 30-49 lat. Przedsięwzięcie zakłada zbadanie potrzeb kulturalnych tych mieszkańców w odniesieniu do militarnej kolekcji placówki. Badanie to zostanie przeprowadzone na drodze nowatorskich działań kulturalnych zaprojektowanych przez interdyscyplinarny zespół edukatorów wspierany przez ekspertów z Polski i Norwegii. Punktem wyjścia do nich będzie edukacja pamięci oraz edukacja dla pokoju jako nowa linia rozwoju oferty muzeum. Wydarzenia kulturalne zostaną zrealizowane na białostockich osiedlach oraz w Ekne w Norwegii. Będą miały formę aktywizującą, stwarzającą przestrzeń do wymiany myśli oraz reinterpretacji wojskowej kolekcji i wojennej historii Białegostoku oraz Falstad.

Otrzymane z przeprowadzonych działań wnioski będą punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju publiczności placówki. Będzie to dokument wyznaczający dalsze kroki do budowania społeczności wokół muzeum i rozwoju edukacji pamięci. Na koniec projektu zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja edukatorów, która stworzy przestrzeń do popularyzacji efektów przedsięwzięcia, jak też budowania kompetencji specjalistów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem edukatorów z muzeów wojskowych i wojennych.

Aby wykonać to zadanie Muzeum Wojska zawiązało partnerstwo z Centrum Falstad oraz Książnicą Podlaską. Eksperci z Norwegii będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie edukacji pamięci. Z kolei Książnica Podlaska jest instytucją kultury funkcjonującą na osiedlach dzięki posiadanym filiom bibliotecznym. Zaplecze lokalowe oraz doświadczenie w kontaktach z mieszkańcami będzie cenne dla wykonania wszystkich etapów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2022 r. do marca 2024 r.

Warto wiedzieć, że w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyznawane są dofinansowania na międzynarodowe inicjatywy przeprowadzane we współpracy z instytucjami z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, polegające między innymi na organizacji wydarzeń artystycznych, wymianie artystów czy edukacji kulturalnej i artystycznej. Działanie „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” skupia się na rozwoju współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianiu stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry