Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Dodana: 22.06.2020 14:47

Na dzisiejszej (22 czerwca) sesji Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i uchwaliła udzielenie absolutorium prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu za realizację budżetu za 2019 rok.

Białostoccy radni podczas poniedziałkowej sesji (22 czerwca) podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2019 rok, zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Podczas sesji Rady Miasta prezydent Tadeusz Truskolaski zaprezentował dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok. Zapoznał też radnych z raportem o stanie miasta. Informował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie i in. Szczegóły dotyczące obu prezentacji są dostępne poniżej, w załącznikach.   

Raport o stanie miasta za 2019 rok znajduje się w zakładce „Rozwój Miasta”.

Prezentacja raportu o stanie miasta za 2019 rok

rozmiar: 6,42 MB PDF pobierz

Prezentacja z wykonania budżetu za 2019 rok

rozmiar: 5,42 MB PDF pobierz
Do góry