• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

WOŚP 2023 w Białymstoku

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po raz 31. Miasto Białystok – jak co roku – przyłącza się do tego wydarzenia.

Stowarzyszenie „FINAŁ BIAŁYSTOK” – na podstawie zgody Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – utworzyło sztab 31. Finału WOŚP w Białymstoku. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 procent wszystkich zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. WOŚP, dzięki tegorocznej zbiórce, chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Umożliwi to lepsze i skuteczniejsze leczenie sepsy poprzez szybkie wdrożenie celowanego leczenia antybiotykami. 

– Z uwagi na ogólnopolską i lokalną rangę wydarzenia, a także szczytny cel Miasto Białystok wspiera tę inicjatywę – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – To także świetna okazja do promocji Białegostoku. Dlatego na promocję miasta w ramach finału WOŚP przeznaczyliśmy 50 tys. zł. Myślę, że białostoczanie jak zawsze okażą się szczodrzy.  

Promocja Białegostoku opierać się będzie na przyznaniu miastu tytułu Partnera Głównego wydarzenia oraz ekspozycji logotypu miasta i działaniach z tym związanych. Ponadto w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej będzie mieściła się siedziba białostockiego sztabu WOŚP.

Historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła się w 1993 roku i trwa do dziś. Dzięki charytatywnym zbiórkom organizacja wsparła wiele placówek medycznych i uratowała życie wielu ludziom. W czasie zeszłorocznego finału WOŚP na ratunek dziecięcej okulistyki zebrano w całym kraju i poza jego granicami ponad 224,3 mln zł, czyli ponad 13,5 mln zł więcej niż przed rokiem.

Anna Kowalska

Do góry