Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wigilia dniem wolnym w Urzędzie Miejskim

Dodana: 16.12.2021 13:19

Przed nami okres świąteczno-noworoczny. Może się zdarzyć, że mieszkańcy – korzystając z wolnego czasu – będą chcieli załatwić jakąś sprawę w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Kiedy urzędnicy będą pracować?

W Wigilię (piątek, 24 grudnia) Urząd Miejski w Białymstoku będzie nieczynny. Dotyczy to wszystkich punktów obsługi mieszkańców za wyjątkiem obsługi rejestracji zgonów. Tego dnia dyżur będą pełnić pracownicy na stanowisku ds. zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Branickiego 3/5 pok.101, w godzinach 8.00-13.00.

Urząd będzie nieczynny również w dni ustawowo wolne od pracy, czyli 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia.

W dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie telefonicznie,  bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wyłącznie po umówieniu terminu wizyty:

W tym roku pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzony 25 grudnia przypada w sobotę. Według kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W związku z tym, 24 grudnia wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry