• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. gr. 733 w obr. 17 (Bojary) przy ul. Poprzecznej

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. gr. 733 w obr. 17 (Bojary) przy ul. Poprzecznej w Białymstoku

Informujemy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. gr. 733 w obr. 17 (Bojary) przy ul. Poprzecznej w Białymstoku.

W związku z powyższym, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. można składać uwagi do wniosku zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi należy składać w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • drogą elektroniczną na (dua@um.bialystok.pl) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku na platformie ePUAP.
Do góry