Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Uniwersytet dla uczniów

Dodana: 29.11.2021 10:37

Politechnika Białostocka rozpoczęła kolejną edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W tym roku w zajęciach uczestniczy 138 uczniów szkół podstawowych, w tym 50 z Białegostoku. Młodzi studenci już odebrali indeksy i wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Miasto Białystok jest partnerem tego przedsięwzięcia i wspiera je finansowo.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy jest przedsięwzięciem popularyzującym naukę wśród uczniów szkół podstawowych. Pokazuje, że przyswajanie wiedzy nie musi być trudne, przeciwnie – może być wspaniałą przygodą. W tym roku akademickim zaplanowano realizację 15 zajęć w formie stacjonarnej (w tym jedno w miejskiej instytucji). Jeśli sytuacja pandemiczna będzie tego wymagała, możliwe będzie przejście na formę zdalną.

Politechnika Białostocka to jedyna uczelnia wyższa w regionie, która od 2009 roku realizuje autorski projekt pod nazwą Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. W tym roku akademickim uruchomione zostały: Augustowski Uniwersytet Dziecięcy, Białostocki Uniwersytet Dziecięcy oraz Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to ważna inicjatywa, która pozwala zainteresować dzieci naukami ścisłymi. Dzięki temu wielu spośród tych najmłodszych studentów wraca później na naszą białostocką uczelnię, aby skorzystać z możliwości kształcenia na wysokim poziomie i zdobyć atrakcyjny zawód – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Do tej pory w zajęciach wzięło udział ponad 1600 uczestników. Miasto Białystok jest obecne w tym projekcie od 2017 roku.

Anna Kowalska

Do góry