• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

Dodana: 10.06.2022 13:55

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

Informujemy, że w dniu 23 maja 2022 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 27 maja 2022 r. pod poz. 2549. Dokumenty zaczną obowiązywać od 11czerwca 2022 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. dr I. Białówny 11, w pokoju 217 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty po wejściu w życie będą dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry