• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części osiedla Sienkiewicza w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej oraz części osiedli Wysoki Stoczek i Leśna Dolina w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek – etap I

Dodana: 22.11.2022 12:25

Informacja o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej oraz części osiedli Wysoki Stoczek i Leśna Dolina w Białymstoku w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek) – etap I

Informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła:

  1. uchwałą Nr LXI/854/22 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Poleską, Towarową, H. Sienkiewicza i Jagienki;  
  2. uchwałą Nr LXI/855/22 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Wysoki Stoczek i Leśna Dolina w Białymstoku (rejon Alei Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek) – etap I, obejmujący obszar położony pomiędzy doliną rzeki Białej i Aleją Jana Pawła II w Białymstoku. 

Wymienione wyżej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 26 października 2022 r. pod poz. 4640 i 4641. Dokumenty weszły w życie 10 listopada 2022 r.

Z ww. dokumentami oraz podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 211 lub 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry