• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

Dodana: 20.04.2023 11:35

Informacja o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla  Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

 Informujemy, że w dniu 27 marca 2023 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła:

  • uchwałą Nr LXIX/942/23 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla  Wysoki Stoczek w Białymstoku w rejonie ulic Ogrodniczki i Gromadzkiej obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Studzienną, Rzemieślniczą, Antoniuk Fabryczny, Ogrodniczki i doliną rzeki Białej; 
  • uchwałą LXIX/943/23 – zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej), obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Świętojańską, Warszawską, E. Orzeszkowej i J. K. Branickiego.  

Wymienione wyżej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 29 marca 2023 r. pod poz. 1747 i 1748. Data wejścia dokumentów w życie – 13 kwietnia 2023 r.

Z ww. dokumentami oraz podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 211 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry