• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w rejonie ulic Miodowej i Klonowej

Dodana: 04.07.2024 12:00

Informacja o uchwaleniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Miodowej i Klonowej

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła uchwałą Nr IV/45/24 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Miodowej i Klonowej, obejmujący obszar ograniczony ulicami: Wrocławską, Aleją Niepodległości, Klonową i Miodową.

          Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 25 czerwca 2024 r. pod poz. 3115. Data wejścia dokumentu w życie – 10 lipca 2024 r.  

Z ww. dokumentami oraz podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry