• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w rejonie ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej

Dodana: 22.07.2022 12:10

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej  

Informujemy, że w dniu 08 lipca 2022 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła uchwałą Nr LVII/812/22 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Poleską, Nowogródzką, Ciepłą i Jurowiecką.  

Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 11 lipca 2022 r. pod poz. 3192. Dokument wejdzie w życie 26 lipca 2022 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 216 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokument po wejściu w życie będzie dostępny również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Do góry