• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w rejonie ul. K. Pułaskiego i Transportowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w rejonie ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego

Dodana: 02.02.2023 10:50

Informacja o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ul. K. Pułaskiego i Transportowej,

oraz

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2023 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła:

  • uchwałą Nr LXVI/909/23 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla  Nowe Miasto w Białymstoku w rejonie ulic K. Pułaskiego i Transportowej, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Transportową, Stefana Żeromskiego, Kazimierza Pułaskiego i Aleją Ignacego Jana Paderewskiego;
  • uchwałą Nr LXVI/910/23 – zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego), obejmującą obszar położony pomiędzy ulicami: J. K. Kluka, K. Kosińskiego, I. Mościckiego, W. Bogusławskiego i ogrodami działkowymi, ulicami: J. Chełmońskiego, M. Wańkowicza, M. Gorkiego, A. Chętnika, Kazimierza Wielkiego, Ziołową, W. Raginisa oraz liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 110 kV.

Wymienione wyżej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 23 stycznia 2023 r. pod poz. 339 i 340. Dokumenty wejdą w życie 7 lutego 2023 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 211 lub 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry