Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Twój wymarzony Białystok 2030 roku

Dodana: 03.12.2020 13:12

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat do udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony Białystok 2030”. Urząd Miejski czeka na prace przedstawiające nasze miasto za 10 lat. To szansa na podróż do krainy wyobraźni i pokazanie swojej wizji Białegostoku. Prace można zgłaszać do 21 grudnia.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestnika jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice:

  • malarstwo na papierze, rysunek, collage,
  • grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina.

Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku 10-15 lat reprezentujący białostockie szkoły podstawowe lub zgłaszani indywidualnie (na przykład przez rodziców).

– Udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony Białystok 2030 roku” to doskonała okazja, by na chwilę stać się architektem naszego miasta, stworzyć swoje najbliższe środowisko. Nie bójcie się marzeń, bo to właśnie z nich wyłaniają się najwspanialsze pomysły, które mogą odmienić naszą rzeczywistość. Dziecięce oraz młodzieżowe spojrzenie na Białystok przyszłości na pewno będzie bardzo ciekawe, radosne i inspirujące. Czekamy na Wasze prace – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Celem konkursu jest między innymi włączenie uczniów w proces przygotowania Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku (trwają konsultacje), rozbudzenie zainteresowań miastem – jego architekturą, urbanistyką, ochroną środowiska, a także kształtowanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”.

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 21 grudnia 2020 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 79a, z dopiskiem „Mój wymarzony Białystok 2030 roku”. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami – wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

O terminie podsumowania, formie prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac oraz sposobie wręczenia nagród organizator (Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku) powiadomi uczestników e-mailowo. Informacja zostanie także zamieszczona na stronie: http://strategia2030.bialystok.pl i www.mdk.bialystok.pl.

Laureaci konkursów (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury ma prawo do przyznania nagrody Grand Prix.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz inne niezbędne informacje znajdują się w regulaminie.

Kamila Bogacewicz

Tekst alternatywny do zaproszenia wzięcia udziału w konkursie

rozmiar: 5,65 KB ODT pobierz

Metryczka

rozmiar: 19,24 KB DOCX pobierz

Regulamin konkursu

rozmiar: 370,09 KB PDF pobierz
Do góry