• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Szlak nowożytnych świątyń prawosławnych rozbudowany

O trzy kolejne punkty wydłużony został szlak nowożytnych świątyń prawosławnych. To cerkwie na Nowym Mieście, Starosielcach i Dojlidach. Oznakowano je tablicami informacyjnymi stojącymi przed głównymi wejściami. Szlak cieszy się sporym zainteresowaniem, ponieważ podkreśla białostocką wielokulturowość.

Szlak turystyczny nowożytnych świątyń prawosławnych powstał w lipcu 2019 roku. Została wtedy opracowana koncepcja szlaku, na którym znalazły się trzy cerkwie:

  • Cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,
  • Cerkiew p.w. Św. Ducha przy ul. Antoniuk Fabryczny 13,
  • Cerkiew p.w. Mądrości Bożej przy ul. Trawiastej 5.

W 2022 roku Miasto Białystok z inicjatywy m.in. radnej Kseni Juchimowicz rozbudowało szlak o kolejne trzy cerkwie:

  • Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. P. Grzybowskiego, 
  • Cerkiew p.w. Św. Jerzego przy ul. K. Pułaskiego 36,
  • Cerkiew p.w. Św. Proroka Eliasza przy ul. ks. St. Suchowolca.

Wszystkie świątynie na szlaku oznakowano tablicami informacyjnymi stojącymi przed głównymi wejściami do obiektów. Na tablicach znajdują się informacje na temat danego obiektu oraz fotografie. Opis szlaku z poszczególnymi obiektami znajdzie się także na stronie internetowej Miasta Białystok. Koszt rozbudowy szlaku to 19 800 zł.

Agnieszka Zabrocka

Do góry