Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Szkoły podczas epidemii

Dodana: 22.10.2020 14:05

Szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, z wyłączeniem specjalnych, pracują zdalnie. Podstawówki działają stacjonarnie, nauka zdalna jest wprowadzana w razie potrzeby. Miasto czeka na kolejne rządowe wytyczne dotyczące uczniów szkół podstawowych.

Aktualnie w Białymstoku koronawirusa potwierdzono u 36 z ponad 48 tys. uczniów oraz u 86 z około 6,3 tys. nauczycieli. Na kwarantannie przebywa 1603 uczniów i 159 nauczycieli.

Od 17 października w trybie zdalnym pracuje 26 jednostek oświatowych, w których uczy się niemal 18,5 tys. uczniów. Stacjonarnie pracują szkoły ponadpodstawowe specjalne czyli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

– W ramach programu „Zdalna szkoła” kupiliśmy 98 laptopów, są one wypożyczane uczniom lub nauczycielom. Obecnie planujemy też zakup ponad 2 tysięcy laptopów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego za około 6,7 mln zł. Nasz wkład własny ma wynieść milion złotych, resztę będzie stanowiło dofinansowanie – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

We wrześniu Miasto przekazało białostockim szkołom niemal 100 tys. zł na przeprowadzenie szczepień nauczycieli przeciwko grypie. Pieniądze trafiły do 125 szkół i placówek edukacyjnych, dla 1 988 pracowników. 

Warto też wiedzieć, że przedszkola, szkoły i placówki oświatowe wydały już ponad 604 tys. zł na zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej. Z tych pieniędzy zakupiono m.in. maseczki, przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji, termometry, dozowniki na mydło, ozonatory, parownice, pleksy ochronne oraz sfinansowano usługi dezynfekcji i ozonowania pomieszczeń.

Kamila Bogacewicz

Do góry