Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Szczepienia przeciw COVID-19 w Szpitalu Miejskim

Pierwsi pracownicy Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zostali w poniedziałek (4 stycznia) zaszczepieni przeciwko COVID-19. Medycy otrzymują szczepionkę w pierwszej kolejności, w tzw. etapie zero. O organizacji szczepień, między innymi w domach pomocy społecznej, dyskutowano podczas poniedziałkowego posiedzenia Zespołu ds. szczepień przeciwko COVID–19 powołanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Do Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku dotarło już 90 dawek szczepionek przeciwko COVID–19. Dziś zaszczepieni zostali pierwsi pracownicy medyczni szpitala. W kolejnych dniach szczepieni będą pozostali zgłoszeni medycy, a następnie pracownicy domów pomocy społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w kolejnych etapach szczepieni będą:

  • etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele,
  • etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne,
  • etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

– Od początku pomagamy mieszkańcom i aktywnie włączamy się w walkę z koronawirusem i skutkami pandemii. Wyzwaniem dla samorządu jest logistyczne przygotowanie do zaszczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku. Już dziś pracujemy nad tym, aby sprawnie wspomóc chętnych do zaszczepienia się białostoczan – mówi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

23 grudnia 2020 r. prezydent powołał Zespół ds. szczepień przeciwko COVID–19 pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Zbigniewa Nikitorowicza. Do zadań zespołu należy przygotowanie założeń logistycznych organizacji szczepień w jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Białegostoku, między innymi w domach pomocy społecznej czy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Podczas dzisiejszego (4 stycznia) posiedzenia zespołu ustalono, w jaki sposób przeprowadzić szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Zaplanowano także dojazd mobilnego zespołu szczepiennego, który będzie niezbędny z uwagi na stan zdrowia podopiecznych DPS.  

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry