Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Święto nauczycieli w Białymstoku

Dodana: 15.10.2020 14:16

Za zaangażowanie, poświęcenie i serce okazywane uczniom 229 nauczycielom i dyrektorom podziękował dziś (15 października) prezydent Tadeusz Truskolaski wraz z zastępcami Rafałem Rudnickim i Przemysławem Tuchlińskim. 7 pedagogów, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla wychowanków otrzymało tytuł „Nauczyciela Mądrego Sercem”. W Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– Dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom. Za pracę na rzecz młodych białostoczan – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Życzę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w pracy w tych wyjątkowych okolicznościach. Jednocześnie liczę na to, że już za rok będziemy mogli spotkać się w pełnym gronie nagrodzonych.

Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku odebrało dziś 229 nauczycieli i dyrektorów szkół. Wyróżnienia „Nauczyciel Mądry Sercem” – 7 pedagogów. To nauczyciele, którzy nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • Anna Bayer – wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 58 Integracyjnym. Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, instruktor teatralny. Anna Bayer jest nauczycielem o wielkiej wrażliwości i ogromnym sercu. Przybliża dzieciom tradycje, piękno otaczającego świata, uczy odchodzących wartości.
  • Bożena Bogojło – pedagog szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Wyznaje zasadę, że dobro rodzi dobro, a tworzenie i pielęgnowanie dobra jest najlepszym sposobem na życie. Uczniowie cenią ją za to, że ma dla nich zawsze czas.
  • Beata Dzieszko – wicedyrektor i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 7 w Białymstoku. Jest prekursorem idei wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym. Wraz z wychowankami bierze udział w wielu akcjach charytatywnych, proekologicznych i prospołecznych. Jest dla uczniów autorytetem i troskliwym wychowawcą, wspierającym ich w realizacji planów.
  • Joanna Mokrzewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Jest  pełną empatii optymistką, z nieograniczonymi pokładami energii i miłości do drugiego człowieka.
  • Halina Pietrzak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku. Zawsze dąży do tego, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę. Potrafi odkrywać w swoich uczniach to, co najlepsze. Nauczyciel-przyjaciel.
  • Ewa Węgrzyn – nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność u dzieci w Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej w Białymstoku. Od wielu lat pracuje z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest zawsze skupiona na dziecku i jego potrzebach, nie szczędząc czasu by je wysłuchać i pomóc rozwiązać problemy. Od ponad 30 lat rozwija w uczniach samodzielność i kreatywność.
  • Halina Woźniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 31 w Białymstoku. Jest cenionym pedagogiem, dla którego praca z dziećmi jest pasją. W każdym wychowanku dostrzega uzdolnienia i rozwija naturalne talenty dzieci.

Pierwsze wyróżnienia „Nauczycieli Mądrych Sercem” zostały wręczone trzynaście lat temu, w 2007 roku. Do dziś Prezydent Miasta Białegostoku uhonorował pracę i osiągnięcia 172 nauczycieli.

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter. Nauczyciele nagrody odbierali w grupach liczących maksymalnie 30 osób. Wręczali je prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz zastępcy Rafał Rudnicki i Przemysław Tuchliński.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry