• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Święto białostockich nauczycieli

Dodana: 13.10.2022 15:17

Za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z uczniami 165 nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych podziękował dziś (13 października) prezydent Tadeusz Truskolaski. Dziewięć osób, które poprzez swoją postawę stają się autorytetem dla wychowanków, otrzymało tytuł „Nauczyciel Mądry Sercem”. W Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prezydent Białegostoku pogratulował wyróżnionym pedagogom i złożył życzenia z okazji ich święta.

– Bardzo dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za zaangażowanie, poświęcanie czasu i serce okazywane uczniom. Za pracę na rzecz kolejnego pokolenia białostoczan – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę pracownikom oświaty wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów, satysfakcji z pracy i przede wszystkim zdrowia.

W trakcie spotkania Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze odebrało 165 pracowników oświaty. Wyróżnienia „Nauczyciel Mądry Sercem” – 9 pedagogów. To nauczyciele, którzy nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. Cechuje ich empatia i troska o dobro każdego człowieka. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

  • Barbara Kornacka – nauczycielka muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 2. To osoba wyjątkowa, która mobilizuje, angażuje, inspiruje i zachęca do działania. Stara się, aby pod wpływem swobodnej, twórczej atmosfery podczas zajęć każdy z jej uczniów pokonywał własne słabości, wierzył w siebie i był szczęśliwy. Jako człowiek o ogromnej wrażliwości wraz z podopiecznymi włącza się corocznie w akcje charytatywne mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. Podejmując się trudu wychowania przez sztukę od 25 lat przekazuje swoim podopiecznym miłość do muzyki klasycznej. Dzięki niezwykłej charyzmie i zaangażowaniu chór pod jej kierunkiem zdobywa wiele nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
  • Anna Grażyna Wesołowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 58 Integracyjnego. Jest bardzo zaangażowana w proces dydaktyczno-wychowawczy swoich wychowanków. Rozwija indywidualne zdolności i umiejętności podopiecznych – dzieci corocznie otrzymują liczne nagrody w konkursach plastycznych, recytatorskich i piosenki. Wprowadziła i realizuje w przedszkolu innowacje pedagogiczne, współtworzy projekty unijne. Z wyczuciem i troską współpracuje z rodzicami rozwiązując codzienne problemy, prowadząc comiesięczne cykliczne warsztaty z pedagogizacji rodziców.
  • Sylwia Weronika Pietrowcew – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1. Uzyskuje wspaniałe efekty wychowawcze poprzez aktywność artystyczną, w której uczeń jest podmiotem bez względu na predyspozycje. Swoje pasje artystyczne wykorzystuje w działaniach pedagogicznych, aby w ten sposób uzyskać narzędzia do kształtowania charakterów wychowanków i budowania zaangażowania na rzecz najsłabszych. Jest skoncentrowana na pomocy potrzebującym, uruchamia akcje charytatywne angażując w nie zarówno uczniów, jak i rodziców.
  • Ewelina Ramotowska – nauczycielka języka angielskiego i plastyki w VI Liceum Ogólnokształcącym. Jest osobą wyjątkową, która całą sobą angażuje się w sprawy uczniów. Wspiera młodzież poprzez prowadzenie zajęć z arteterapii, które pomagają uporać się młodym ludziom z problemami emocjonalnymi. Ma wielkie serce. Obdarzona empatią, troszczy się o dobro podopiecznych, mobilizując jednocześnie uczniów do pracy na rzecz innych. Zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Od wielu lat współkoordynuje wolontariat na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej DSK w Białymstoku. Angażuje młodzież w działalność charytatywną w ramach działań fundacji „Naszpikowani”, „Pomóż Im” oraz Fundacji Rodziny Czarneckich.
  • Jolanta Trofimiuk – nauczycielka fizyki w VII Liceum Ogólnokształcącym. Jest bardzo zaangażowana w pracę z młodzieżą. Z jej inicjatywy w szkole powstało profesjonalne obserwatorium astronomiczne, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Przez młodzież postrzegana jako osoba ciepła, serdeczna, życzliwa, która umie słuchać. Uczniowie przyznali jej tytuł „Nauczyciel – Dobra Dusza”. Bierze udział w kampaniach społecznych, które aktywują młodych ludzi do działania na rzecz ochrony środowiska. W tym roku po raz piętnasty organizuje Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla młodzieży „Przyroda poezją i prozą pisana”.
  • Emilia Kiendyś – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania. W pracy z dziećmi kieruje się mottem „Miej serce i patrz w serce”. Opracowuje i wdraża innowacje oraz programy własne. Jest inspiratorką różnorodnych atrakcyjnych form pracy z dziećmi. Mobilizuje swoich małych podopiecznych do udziału we wszelkich konkursach. Włącza się w liczne akcje charytatywne. Poza pracą w przedszkolu udziela się jako wolontariusz podczas festynów na rzecz potrzebujących. Cechuje ją empatia oraz troska o dobro innego człowieka.
  • Małgorzata Bogdanowicz – pedagog w Szkole Podstawowej nr 15. Jest wyjątkowym pracownikiem, wrażliwym, otwartym na problemy swoich uczniów i ich rodziców. Od lat prowadzi zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Motywuje ich do wiary w siebie, we własne możliwości, zachęca do podejmowania nowych wyzwań. Cyklicznie organizuje „Dni Rodziny”, w tym roku pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. W 2021 r. nominowana przez rodziców i wychowanków zajęła drugie miejsce w Białymstoku w konkursie „Nauczyciel na Medal”. 
  • Weronika Włostowska-Zdanowicz – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 42 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Jest twórcza i nie boi się wyzwań. Wspiera swoich uczniów inspirując ich do działania. Koordynuje wiele projektów międzynarodowych, wdraża innowacje. Jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych. Motywuje całą społeczność szkolną oraz lokalną do organizowania i przeprowadzania nieszablonowych działań, np. w ramach organizacji akcji „Szyjemy dla Ukrainy” lub „Dobro jest w nas. Lekcje empatii”. Cyklicznie współorganizuje warsztaty dla uczniów i ich rodziców, organizuje zbiórki charytatywne, a zebrane środki przekazuje na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku oraz Fundacji „Pomóż Im” i Stowarzyszenia „Jasny Cel”.
  • Anna Jóźwiak – nauczycielka języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym. Jest doświadczonym dydaktykiem i wychowawcą, od lat cieszy się niesłabnącą sympatią i autorytetem wśród młodzieży. Jej kompetencje, kreatywność i poszanowanie godności innych stwarzają uczniom doskonałe warunki do nauki i rozwoju. Zależy jej na tym, aby wszyscy byli dla siebie życzliwi, mieli dobre relacje, by nikt nie czuł się gorszy z jakiegokolwiek powodu. Zawsze wyraża się z szacunkiem i tolerancją o każdej osobie. Jednocześnie buduje w uczniach poczucie własnej wartości, zachęca do wyrażania własnego zdania i skłania do samodzielnego myślenia.

Pierwsze wyróżnienia „Nauczyciel Mądry Sercem” zostały wręczone piętnaście lat temu – w 2007 roku. Do tej pory Prezydent Miasta Białegostoku uhonorował pracę i osiągnięcia 188 nauczycieli. Teraz do tego grona dołączyły kolejne osoby.

Zwieńczeniem dzisiejszych obchodów Dnia Edukacji Narodowej jest koncert „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” w klubie Fama przy ulicy Legionowej. 

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry