Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Stypendia dla uczniów i absolwentów

240 młodych osób w Białymstoku otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za myśl techniczną. Wśród nich są uczniowie i absolwenci białostockich szkół. To między innymi laureaci olimpiad, artystycznych konkursów i turniejów, autorzy innowacyjnych pomysłów technicznych – np. rękawicy rehabilitacyjnej czy hoverboard drona sterowanego własnym ciałem. Wartość wsparcia wynosi łącznie ok. 440 tys. zł.

W VII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Wierzbowej zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz uhonorował najzdolniejszą młodzież z białostockich placówek edukacyjnych. We wtorek (28 września) uczniowie i absolwenci z rąk zastępcy prezydenta otrzymali akty stypendialne na rok szkolny 2021/2022. 240 stypendystów doceniono w trzech kategoriach. Przyznane wsparcie finansowe wyniosło łącznie 439 650 zł.

– Serdecznie gratuluję wszystkim białostockim stypendystom dotychczasowych wyników i sukcesów. Wasze osiągnięcia i dokonania są naprawdę imponujące, możecie być wzorem dla młodszych koleżanek i kolegów – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – Mam nadzieję, że te stypendia pomogą wam w dalszym rozwoju i kontynuowaniu waszych pasji.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano 77 osobom. Wśród nich jest 20 uczniów szkół podstawowych i 57 osób ze szkół ponadpodstawowych (w tym 21 absolwentów). To stypendium jest skierowane do osób, które między innymi uzyskały wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego oraz są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Uczniowie podstawówek otrzymują po 200 zł miesięcznie, ponadpodstawowych – od 300 do 500 zł. Wśród stypendystów najwięcej jest uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Miasto na wypłatę tych świadczeń przeznaczyło 225 800 zł.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 45 osób. To jednorazowe świadczenie o charakterze motywacyjnym. Przyznawane jest uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom. Najwyższe stypendium wyniosło 2700 zł, najniższe – 840 zł. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa oraz usprawnienia softwarowe. Wśród wyróżnionych najwięcej jest uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i Zespołu Szkół Elektrycznych. Łączna wartość przyznanych świadczeń to 65 400 zł.

W kategorii pomysł techniczny wyróżniono między innymi trzech uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi za projekt „Rękawica Rehabilitacyjna” oraz ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego za „Projekt hoverboard drona sterowanego własnym ciałem”.

Za pomoc naukową lub dydaktyczną doceniono między innymi ucznia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt „Autonomiczny Kopciuszek”. W tej samej kategorii wyróżniono także ucznia z Zespołu Szkół Elektrycznych za mikroprocesor RISC-V dla układu FPGA w języku VHDL.

Wśród ciekawych projektów z usprawnień softwarowych można wymienić między innymi pracę ucznia z II Liceum Ogólnokształcącego – program pozwalający na zarządzanie firmą logistyczną (Delivery manager).

Uczniom przyznano także stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Otrzymały je 118 osoby. To laureaci lub finaliści artystycznych konkursów, zawodów, turniejów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Stypendium przyznawane jest na cały rok szkolny, wynosi od 100 zł do 200 zł miesięcznie. Otrzymali je między innymi członkowie Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącego, Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru Miasta Białystok, Białoruskiego Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Podlaski Wianok” oraz uczniowie, którzy realizują swoje pasje indywidualnie. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych i XI Liceum Ogólnokształcącego. Na wypłatę tych świadczeń przekazano 148 450 zł.

Kamila Bogacewicz

Do góry