Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Stypendia dla twórców profesjonalnych

Dodana: 14.12.2020 11:35

Trzynastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2021. Dzięki temu z miejskim wsparciem zostaną zrealizowane różnorodne projekty, np. fotograficzne, muzyczne i teatralne. Do stypendystów trafi łącznie 170 tys. zł.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 49 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym na 2021 r. Na początku przeszyły one ocenę formalną – 8 z nich nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 41 wniosków, na łączną kwotę 747 tys. zł, złożonych zostało w dziewięciu dziedzinach. Najwięcej, po osiem, dotyczyło muzyki i literatury. Zgłoszenia zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną.

Prezydent Białegostoku, uwzględniając opinię komisji, podjął decyzję o przyznaniu 13 stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendystami zostali:

 1. Bożena Elżbieta Grzybek, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Okrągła trzydziestka” – 14 tys. zł.
 2. Tomasz Brański, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Nora Ney i Stare Kino w przedwojennym Białymstoku” – 13 tys. zł.
 3. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Spacerownik rodzinny” – 11 tys. zł.
 4. Katarzyna Breczko, w dziedzinie: muzyka, projekt „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – koncert poświęcony pamięci Józefa Bartoszko w 80. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi Żydowskiej w Białymstoku” – 14 tys. zł.
 5. Zbigniew Nasiadko, w dziedzinie: muzyka, projekt „Ballady znad Narwi i Bugu – słopiewnie, rozgłośnie …” – 14 tys. zł.
 6. Karol Smaczny, w dziedzinie: teatr, projekt „Podmieniony syn – spektakl teatru lalek inspirowany opowiadaniem autorstwa Mirosława Miniszewskiego pod tym samym tytułem” – 19,5 tys. zł.
 7. Paula Czarnecka, w dziedzinie: teatr, projekt „Maskotka Esperanto – monodram lalkowy z użyciem projekcji, animacji multimedialnych i współczesnych form lalkowych” – 19,5 tys. zł.
 8. Kamil Śleszyński, w dziedzinie: fotografia, projekt „Mechanizm Ożywiony” – 12 tys. zł.
 9. Bogusław Florian Skok, w dziedzinie: fotografia, projekt „Plenerowa wystawa fotograficzna w 30. rocznicę strajku MPK w Białymstoku” – 7,5 tys. zł.
 10. Marek Kochanowski, w dziedzinie: literatura, projekt „Powiastki pandemiczne. Zbiór opowiadań” – 12 tys. zł.
 11. Jakub Sosnowski, w dziedzinie: literatura, projekt „Wuj krasnolud na Podlasiu – część druga” – 11,5 tys. zł.
 12. Dominik Sołowiej, w dziedzinie: sztuka filmowa, projekt „Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku – historia ludzi, historia miasta” – 12 tys. zł.
 13. Andrzej Kłopotowski, w dziedzinie: opieka nad zabytkami, projekt „OSIEDLOWNIK 3” – 10 tys. zł.

– Cieszę się, że dzięki wsparciu miasta będą mogły po raz kolejny powstać wartościowe projekty kulturalne – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tys. zł (podobnie jak w roku 2020). Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych przez młodych twórców na 2021 rok. Decyzja, kto z młodych twórców otrzyma stypendium, zostanie podjęta do końca roku.

opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry