• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Stypendia dla twórców profesjonalnych

Dodana: 22.10.2018 08:55

Profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2019 rok. Wnioski można składać do końca października.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Białegostoku, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Roczne stypendia mogą być przyznane w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wszystkich profesjonalnych twórców z naszego miasta zapraszamy do ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Stypendia skierowane do twórców profesjonalnych przyznawane są od 2010 roku. Przez ostatnie lata przyznaliśmy 52 takie stypendia o łącznej wartości 615 tysięcy złotych.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata,
  • program stypendium i harmonogram pracy,
  • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
  • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach,
  • wysokość wnioskowanej kwoty,
  • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i zakres powinny być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany, a jego efekt – publicznie zaprezentowany, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Przy rozpatrywaniu wniosków szczególny nacisk będzie położony na projekty, w których wybrana przez wnioskodawcę metoda i sposób realizacji potwierdzają jego rozwój twórczy. Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się m.in. potencjałem jakości artystycznej – oryginalnością koncepcji i nowatorstwem. Wytworzone dzieła, dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl (w dziale: Twórcy profesjonalni).

Wnioski (z dopiskiem „stypendia”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie departamentu (ul. Słonimska 8, II piętro pok. 205), do 31 października. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 73 56.

Kamila Bogacewicz

Do góry