Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia dla młodych twórców

Dodana: 22.12.2020 10:40

Dziesięciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2021. Dzięki temu z miejskim wsparciem zostaną zrealizowane różnorodne projekty, np. muzyczne, literackie i w dziedzinie sztuk wizualnych. Do stypendystów trafi łącznie 130 tys. zł.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 42 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych młodym twórcom na 2021 rok. W wyniku oceny formalnej siedem wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 35 wniosków, na łączną kwotę 589 900 zł, złożonych zostało w siedmiu dziedzinach. Najwięcej dotyczyło muzyki (9), teatru (8) i sztuk wizualnych (7). Zostały one zaopiniowane przez komisję stypendialną.

Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 10 stypendiów artystycznych młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendia roczne:

 1. Monika Borys, w dziedzinie: literatura, projekt „Podlaskie nowoczesności” – 11 tys. zł
 2. Michał Czarnecki, w dziedzinie: muzyka, projekt „Wydanie cyfrowego minialbumu muzycznego” – 12 tys. zł
 3. Daniel Lasecki, w dziedzinie: teatr, projekt „Miazmat” – 16,5 tys. zł
 4. Patryk Waldemar Ołdziejewski, w dziedzinie: teatr, projekt „Aktor na wynos” – 16,5 tys. zł
 5. Tytus Szabelski, w dziedzinie: fotografia, projekt „Dokumentacja fotograficzna białostockiej sztuki publicznej drugiej połowy XX wieku” – 12 tys. zł
 6. Jan Szewczyk, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Pomnik rozszerzony” – 15 tys. zł
 7. Jan Wyszkowski, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Fotorealistyczna wizualizacja Rynku Kościuszki w Białymstoku z okresu przedwojennego” – 15 tys. zł
 8. Rafał Zajko, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt „Krosna – seria obiektów rzeźbiarskich poświęconych industrialnej przeszłości Białegostoku” – 12 tys. zł

Stypendia półroczne:

 1. Piotr Maksim, w dziedzinie: muzyka, projekt „Pusty pokój” – 12 tys. zł
 2. Natalia Suszczyńska, w dziedzinie: literatura, projekt „Zin literacki” – 8 tys. zł

– Dzięki wsparciu miasta po raz kolejny będą mogły powstawać wartościowe projekty, a twórcy będą rozwijać swoje artystyczne pasje. Mam nadzieję, że ich dzieła przyczynią się także do promocji Białegostoku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W budżecie Białegostoku na 2021 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tys. zł, podobnie jak w roku 2020. Z uwagi na rekordową liczbę złożonych wniosków (91) w obu programach stypendialnych, na łączną kwotę ponad 1 mln 300 tys. zł, wielość interesujących projektów oraz ograniczone środki finansowe w stosunku do wnioskowanych potrzeb, rozdysponowano już całą tę kwotę.

opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry