• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Środki na inicjatywy lokalne

Organizacje pozarządowe w Białymstoku otrzymają wkrótce granty na lokalne działania związane z integracją białostoczan i uchodźców, w szczególności pochodzących z Ukrainy. Miasto wybrało operatora projektu – organizację pozarządową, która w otwartym konkursie wyłoni 15 projektów o wartości do 5 tys. zł każdy.

Operatorem projektu „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” został Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Działania białostoczan i uchodźców w wybranej formie i w wybranym zakresie tematycznym w sferze kultury, sportu, spraw społecznych czy ekologii będą realizowane w drugiej połowie tego roku.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w otwartym konkursie wyłoni 15 projektów o wartości do 5 tys. zł każdy na inicjatywy, które poprzez wspólne działania będą budować więzi między mieszkańcami i uchodźcami, a w efekcie rozwijać postawy szacunku, akceptacji i tolerancji. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na działania integracyjne od 10 czerwca do 10 lipca. Środki pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Program regrantingowy jest realizowany przez Miasto Białystok po raz piąty. Całkowita kwota zadania wynosi 100 tys. zł. Kwota 25 tys. zł jest przeznaczona na działania operatora projektu, a kwota 75 tys. zł – na finansowanie tzw. mikrograntów, które zostaną wyłonione przez operatora w konkursie. Wszystkie propozycje działań będą nieodpłatne dla uczestników.

– Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w tym naborze, aby w Białymstoku mogły być realizowane najlepsze projekty – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – W ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi będziemy podejmować działania na rzecz białostoczan oraz uchodźców, którzy stali się już mieszkańcami Białegostoku.

W ubiegłym roku podobne działania zostały zrealizowane pod hasłem „Razem w Białymstoku”. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog – operator projektu otrzymał od Miasta 39 tys. zł, aby w formie otwartego konkursu przekazać innym organizacjom pozarządowym na działania integracyjne. Łącznie sfinansowano 13 działań o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i edukacyjnym o wartości 3 tys. zł każdy. Uczestnicy projektów integrowali się przez podjęcie wspólnej aktywności w różnych sferach tematycznych. Wszystkie propozycje były nieodpłatne dla uczestników. W przedsięwzięciach wzięło udział łącznie prawie 600 mieszkańców i uchodźców.

Projekty zrealizowane w 2022 roku:

 1. Dni Integracji Kulturalnej – cykl zajęć plastycznych, tanecznych i teatralnych,
 2. Wolna scena Polska-Białoruś-Ukraina – plenerowe spotkanie integracyjne w formie pikniku,
 3. Warsztaty „Otwarci na siebie” – zajęcia dotyczące tolerancji, akceptacji międzykulturowej,
 4. Maskotki Dzieciom – integracyjne warsztaty szydełkowe,
 5. W poszukiwaniu wspólnych tradycji – cykl warsztatów na temat słowiańskich tradycji ludowych,
 6. Razem poznajemy Białystok – gra terenowa i warsztaty z elementami arteterapii,
 7. Siła jest kobietą – cykl warsztatów tanecznych,
 8. Festyn sąsiedzki na Leśnej – festyn integracyjny, występy wokalne i muzyczne, poczęstunek ukraińskimi daniami,
 9. Integracja przez historię i sport – wycieczka dzieci i młodzieży do Muzeum Pamięci Sybiru i wyjście do parku trampolin,
 10. Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem – piknik osiedlowy, warsztaty rękodzielnicze,
 11. Historia otwiera – warsztaty historyczne i graficzne, i spacer historyczny,
 12. Zielone Rączki – warsztaty tworzenia mini-ogródków w doniczkach.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry