Facebook icon
 • 200521 pano-1.jpg

Sprawy urzędowe

Dodana: 20.05.2020 13:49

Urząd Miejski w Białymstoku uruchomił obsługę mieszkańców w sprawach związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną. Wizyty są umawiane telefonicznie. 

Od 18 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, Urząd Miejski uruchomił obsługę interesantów przy załatwianiu spraw z zakresu:

 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej,
 • lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej,
 • udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego,
 • zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia w tym pasie robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ponadto przez cały czas obsługiwane są sprawy z zakresu:

 • rejestrów stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
 • pomocy społecznej,
 • świadczenia usług komunalnych,
 • administracji architektoniczno–budowlanej,
 • ochrony środowiska,
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.

Mieszkańcy są obsługiwani tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę na konkretny dzień i godzinę. Książka telefoniczna: www.bialystok.pl/pl/ksiazka-telefoniczna

Dodatkowo informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku istnieje możliwość załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP, pocztę elektroniczną (e-mail), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora oraz z wykorzystaniem urny na dokumenty znajdującej się w budynku przy ul. Słonimskiej 1.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Ogłoszenie o pracy Urzędu od 18 maja

rozmiar: 396,95 KB PDF pobierz
Do góry