Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Sport w Białymstoku po 25 maja

Dodana: 21.05.2020 14:30

W związku z ogłoszeniem III etapu odmrażania polskiego sportu, od 25 maja będzie możliwość organizacji zajęć sportowych w białostockich obiektach zamkniętych: halach i salach sportowych.

W obiektach zamkniętych równocześnie będzie mogło przebywać od 13 do 35 osób, w zależności od powierzchni hali:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Wchodzące osoby będą weryfikowane. Będą musiały dezynfekować ręce i mieć zasłonięte usta i nos. W obiektach nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach trzeba będzie przeprowadzić dezynfekcję urządzeń i sprzętu.

Trzeba pamiętać, że z obiektów będą mogły korzystać tylko grupy zorganizowane, po uprzednim podpisaniu umowy. Umowy obowiązujące przed pandemią muszą być aneksowane – dostosowane do wymogów sanitarnych.  

Otrzymaliśmy od białostoczan wiele sygnałów dotyczących godzin otwarcia boisk. Uwzględniając potrzeby mieszkańców zdecydowaliśmy, że od 20 maja wydłużamy godziny otwarcia boisk przyszkolnych – od dziesiątej do dwudziestej drugiej – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Według kolejnych wytycznych od 18 maja zwiększył się też limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na stadionach, boiskach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 16 osób (wcześniej 7). Natomiast na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – maksymalnie 26 osób. Jest też możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy (oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa). Wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 19 osób. W takim wariancie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim może przebywać 38 osób.

Agnieszka Błachowska

Do góry