Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Smart Taryfa w komunikacji miejskiej

Dodana: 01.10.2020 15:00

Osoby podróżujące Białostocką Komunikacją Miejską (BKM) od dziś (1 października) mogą korzystać z nowej metody płatności za przejazd – Smart Taryfy BKM. Białystok jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza w każdym autobusie i na każdej linii nowoczesne rozwiązanie dla podróżnych. System biletowy oparty jest na elastycznym i inteligentnym poborze opłat. Smart Taryfa automatycznie wyliczy najbardziej optymalną dla pasażera kwotę za korzystanie z przejazdów autobusami BKM w ciągu doby.

Korzystanie z transportu miejskiego będzie teraz jeszcze łatwiejsze dla białostoczan oraz osób odwiedzających Białystok. Nowa innowacyjna Smart Taryfa BKM umożliwia opłacenie przejazdu za pomocą zbliżeniowej, bankowej karty płatniczej, telefonu lub zegarka z funkcją NFC i aktywną funkcją płatności zbliżeniowych. Sumaryczna i optymalna opłata za wszystkie przejazdy zostanie automatycznie naliczona na koniec doby rozliczeniowej.

Istotne jest to, że naliczanie opłaty za kolejne przejazdy w czasie doby oparte jest na cenie elektronicznego biletu jednorazowego dla stref taryfowych, w których odbywa się podróż. Jeżeli skorzystamy z czterech lub więcej przejazdów, pobrana opłata nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego. Nowy sposób naliczania pozwala oszczędzić czas, a przy większej liczbie podróży – również pieniądze pasażera.

Wystarczy zaraz po wejściu do autobusu przyłożyć zbliżeniową kartę płatniczą, zegarek lub telefon z uruchomionymi płatnościami do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie, bez wybierania na ekranie biletomatu jakichkolwiek opcji. Urządzenie natychmiast po wykryciu karty wyświetli komunikat: „Wejście zostało zarejestrowane” informujący o poprawnym rozpoczęciu podróży przez pasażera.

Pasażer, opuszczając autobus, bez wybierania jakichkolwiek opcji powinien ponownie przyłożyć kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie. Na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat: „Wyjście zostało zarejestrowane” informujący o poprawnym zakończeniu podróży. W przypadku, gdy pasażer nie zarejestruje wyjścia z pojazdu, opłata za przejazd będzie naliczana jak do końca trasy, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku linii kursujących na trasach przebiegających przez kilka stref taryfowych.

Naliczanie opłaty za kolejne przejazdy autobusami w czasie doby rozliczeniowej oparte jest na cenie elektronicznego biletu jednorazowego na strefy taryfowe, w których odbywa się podróż. Za wielokrotne przejazdy w ciągu całej doby tylko w pierwszej strefie taryfowej, jeżeli pasażer podróżował od jednego do trzech razy, zapłaci za 1 do 3 biletów jednorazowych. Jeżeli natomiast podróży było cztery lub więcej, opłata za przejazdy będzie w cenie biletu 24-godzinnego na strefę 1. Natomiast za wielokrotne podróże autobusami w całej sieci (strefy 1, 2, 3 i 4) maksymalna opłata nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego sieciowego.

Osoby, które w Smart Taryfie chciałyby skorzystać z uprawnienia do 50% ulgi, muszą najpierw zarejestrować w systemie ekarta swoją kartę płatniczą, a podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta BKM potwierdzić uprawnienia do ulg, aby przypisać je do karty w systemie taryfowym BKM.

Należy pamiętać o obowiązkowym przykładaniu i rejestrowaniu nośnika karty płatniczej przy każdym wejściu i wyjściu z autobusu. Brak rejestracji karty przy wejściu jest równoznaczny z brakiem ważnego biletu i skutkuje opłatą dodatkową.

Szczegóły nowej usługi można poznać na biletomaty.bialystok.pl oraz na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry