Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Samorządy obawiają się o finanse

Dodana: 21.11.2019 14:12

Kategorie: Aktualności Finanse

Organizacje samorządowe po raz kolejny zwracają uwagę na pogarszającą się sytuację finansową miast i gmin. Wprowadzane przez rząd zmiany powodują powszechne problemy z przygotowywaniem przyszłorocznych budżetów.

Przedstawiciele organizacji samorządowych spotkali się z mediami dziś (21 listopada) w Warszawie, naprzeciwko Kancelarii Premiera RP. O trudnej finansowej sytuacji samorządów mówili Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, Krzysztof Iwaniuk – wójt gminy Terespol, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Artur Tusiński – burmistrz Podkowy Leśnej, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich oraz Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy.

Wprowadzone przez rząd zmiany w podatku dochodowym PIT, wzrost płacy minimalnej, niedoszacowanie subwencji oświatowej i kosztów wykonania zadań rządowych zleconych samorządom do realizacji powoduje, że wiele gmin i miast ma problemy z przygotowaniem przyszłorocznych budżetów. Samorządy, aby sprostać temu wyzwaniu muszą – ze szkodą dla swych mieszkańców – rezygnować z części inwestycji. 

Na pogarszającą się sytuację finansową ogólnopolskie korporacje samorządowe zwracały uwagę panu premierowi i kierowanemu przez niego rządowi wielokrotnie, zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i kierując do premiera w maju pismo z prośbą o spotkanie i rozmowę, które po upływie ponad 6 miesięcy wciąż pozostaje bez odpowiedzi – mówił prezes Zarządu UMP Tadeusz Truskolaski. – Sytuacja finansowa samorządów jest zła, a będzie tragiczna. Dlatego ponownie apelujemy o to spotkanie.

Mówiąc o sytuacji kondycji finansowej samorządów Tadeusz Truskolaski powołał się na liczby.

Tylko w dwunastu miastach Unii Metropolii Polskiej zadłużenie w 2020 r., w porównaniu do roku 2019, ma wzrosnąć o 3,6 mld zł. Dodatkowe obciążenia to przede wszystkim oświata (w szczególności wynagrodzenia nauczycieli), podwyżki cen energii (w przypadku Białegostoku o 40%), a także wzrost płacy minimalnej. To tylko niektóre rosnące koszty przy tak naprawdę malejących dochodach – wskazywał Tadeusz Truskolaski.

Konkretny przykład malejących dochodów – zmiany w podatku PIT, które powodują, że w budżecie Łodzi na 2020 r. ubędzie po stronie dochodowej 140 mln zł. Jest to kwota, za którą można np. wybudować 350 km nowych chodników, czy też kupić 14 nowych tramwajów PESA. Z kolei zmiany podatkowe, zwiększone Janosikowe, zbyt niska subwencja oświatowa powodują, że Warszawa w 2020 r. będzie miała dochody niższe o ponad 1,2 mld zł. Wydatki inwestycyjne Białegostoku zaplanowane na 2020 r. są o 150 mln zł niższe od tegorocznych.    

Zdaniem samorządowców spotkanie z przedstawicielami rządu i merytoryczna rozmowa o sytuacji finansowej samorządu terytorialnego są niezbędne.

Agnieszka Błachowska

List do Prezesa Rady Ministrów

rozmiar: 89,36 KB PDF pobierz
Do góry