• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Różnorodność przyrodnicza miasta – konferencja

Ochronie i kształtowaniu miejskiej bioróżnorodności poświęcona będzie konferencja „Różnorodność przyrodnicza miasta”, która odbędzie się w dniach 20–21 czerwca w Białymstoku.  

Program konferencji powstał we współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Białymstoku, Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją Łąka.​​​​​​​​​​​​​​ Konferencja połączy doświadczenia różnych stron zaangażowanych w kształtowanie przyrody w miastach, by pokazać efektywne sposoby współpracy.

Czy każda zieleń w mieście jest równie ważna? W jaki sposób dzikość jest postrzegana i pomaga mieszkańcom miasta? Czy miejski las powinien stać się puszczą? Po co nam mokradła wśród osiedli i jaki jest pożytek z miejskich łąk kwietnych? Odpowiedzi na tego typu pytania poszukają uczestnicy spotkania w Białymstoku.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli samorządów, firm, organizacji społecznych i uczelni zajmujących się przyrodą w miastach do udziału w tym wydarzeniu. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, a udział w niej bezpłatny, po rejestracji na stronie internetowej Fundacji Łąka.

W czwartek (20 czerwca) konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W piątek (21 czerwca) prezentacje i panele dyskusyjne zaczną się o godz. 10.00 na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sesji dostępne są tutaj.

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami: Unii Metropolii Polskich, Prezydenta Miasta Białegostoku, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Anna Kowalska

Do góry