Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Rocznica śmierci Marszałka Piłsudskiego

Dodana: 12.05.2020 14:35

Dziś (12 maja) przypada 85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji, w imieniu prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Marszałka na Rynku Kościuszki.

85 lat temu zmarł Józef Piłsudski. W rocznicę jego śmierci hołd Marszałkowi złożył zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.   

Józef Piłsudski był Marszałkiem Polski, Naczelnikiem Państwa i Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.  Datę jego przyjazdu do Warszawy i objęcia zwierzchnictwa nad polskim wojskiem – 11 listopada 1918 r. ustanowiono Świętem Niepodległości.

Józef Piłsudski kilkakrotnie odwiedzał nasze miasto – w czasach konspiracyjnych i później. Podczas słynnej wizyty w lipcu 1921 roku został pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku. Powojenny pomnik Marszałka został odsłonięty właśnie w naszym mieście – w listopadzie 1991 roku.   

Agnieszka Błachowska

Do góry