• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Remont w VI Liceum Ogólnokształcącym

Dodana: 19.07.2022 12:25

W białostockim liceum numer 6, którego budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską, trwa pierwszy z sześciu zaplanowanych etapów remontu. Postępy prowadzonych prac oglądał zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W placówce oświatowej przy ulicy Warszawskiej 8 trwa przebudowa dachu, są wymieniane okna, jest wykonywana elewacja. Odbywają się też inne roboty zabezpieczające budynek. To pierwszy etap kompleksowego remontu. Wartość inwestycji to prawie 5 mln zł, a termin jej realizacji to koniec października 2022 r.

– Ten etap remontu obejmuje część zachodniego skrzydła budynku szkoły, zbudowanego w 1904 roku. Prace są mocno zaawansowane. Szacuję, że wykonano już około 60 procent przewidzianych na pierwszy etap robót – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Zakres prac budowlanych to wymiana pokrycia dachowego na nowe, przemurowanie kominów w przestrzeni ponad dachem, wykonanie czapek kominiarskich i obróbek blacharskich, rozbiórka polepy, gruzu i trocin z przestrzeni stropu nad piętrem oraz rozbiórka poszycia z desek i tynku na dranicach. W ramach remontu odbędą się też niezbędne wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej i belek stropowych oraz wynikające z ekspertyzy technicznej i obliczeń wzmocnienia istniejącej konstrukcji. W planach jest również rozbiórka części ścian działowych oraz posadzek stropu nad parterem, rozbiórka istniejących stropów konstrukcji drewnianej nad parterem, wykonanie nowych stropów konstrukcji żelbetowej, wykonanie nowych posadzek stropu nad parterem, demontaż posadzek na gruncie, wykonanie nowych posadzek na gruncie wraz z ich izolacją i murów podziemia, wykonanie sufitu podwieszonego wraz z izolacją termiczną oraz podestami komunikacyjnymi. Ponadto remont obejmie modernizację sanitariatów, rozbiórkę i wykonanie nowej (zgodnej z przepisami przeciwpożarowymi) klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, wymianę lub modernizację istniejącej stolarki zewnętrznej i wewnętrznej drzwiowej, demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Agnieszka Błachowska

Do góry