• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dodana: 12.05.2023 12:30

W poniedziałek (15 maja) rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Na absolwentów szkół podstawowych w Białymstoku czeka ponad 6,7 tys. miejsc.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego od 15 maja do 19 czerwca oraz od 23 czerwca do 12 lipca. Kandydat będzie miał możliwość zmiany wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje. Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu: bialystok.e-omikron.pl.

– W tym roku ze względu na kumulację roczników oraz w oparciu o doświadczenia ubiegłorocznej rekrutacji przygotowaliśmy o ponad 270 miejsc w liceach więcej niż w ubiegłym roku. Zmniejszyliśmy natomiast liczbę miejsc w szkołach branżowych – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Wsłuchując się w głosy uczniów i rodziców wprowadziliśmy kilka zmian, na przykład możliwość wyboru większej liczby szkół w trakcie rekrutacji.

W szkołach ponadpodstawowych Miasto Białystok przygotowało 6772 miejsca, w tym:

  • w liceach ogólnokształcących – 3 356,
  • w technikach – 2 532,
  • w branżowych szkołach I stopnia – 884.

Liczba miejsc oferowana w szkołach podyktowana jest prognozowaną liczbą kandydatów.

Wśród zmian, które zostały wprowadzone, warto wymienić m.in. to, że kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 6 szkół ponadpodstawowych (w 2022 r. – można było wybrać maksymalnie 3 szkoły). Listę szkół należy ułożyć według preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką. Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych szkołach.

W klasach ogólnodostępnych zwiększono liczbę miejsc do 32 (w poprzednich latach było to 29). Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca jest elektroniczna (wcześniej – uzupełniająca nie była elektronicza).  

W Białymstoku uczniowie do wyboru mają: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Miasto zaplanowało utworzenie łącznie we wszystkich szkołach 218 oddziałów, w tym:

  • 8 – oddziałów integracyjnych,
  • 8 – oddziałów mistrzostwa sportowego,
  • 2 – oddziały sportowe,
  • 1 – oddział dwujęzyczny,
  • 1 – oddział międzynarodowy.

Miasto Białystok proponuje bogatą ofertę 43 zawodów w technikach oraz 22 zawodów w branżowych szkołach I stopnia. W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 zaproponowano kształcenie w czterech nowych zawodach: tapicer – ZST, cieśla – ZST, technik technologii żywności – ZSG, technik aranżacji wnętrz – ZSB-G, ZST, ZSZ 5.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydaci wypełniają w formie elektronicznej lub odręcznie (wniosek można pobrać w każdej szkole ponadpodstawowej). Dopuszcza się trzy formy ich składania: wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą e-mailową na adres szkoły (skanów lub zapisów w postaci pdf), dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki lub potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym (w takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej).

Komisja rekrutacyjna 18 lipca poda listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W procesie rekrutacyjnym uczniowie, którzy nie dostaną się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Liczba miejsc w rekrutacji uzupełniającej każdego roku jest dostosowana do liczby uczniów nieprzyjętych w rekrutacji zasadniczej. W ubiegłym roku podczas rekrutacji tzw. podwójnego rocznika Miasto zapewniło możliwość nauki wszystkim kandydatom do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych.

Więcej informacji, w tym informator dla kandydatów oraz szczegółowe zasady rekrutacji i terminy, znajduje się w zakładce „Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry