• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dodana: 21.07.2022 13:05

Kategorie: Aktualności Edukacja

Ponad 5,2 tys. uczniów zakwalifikowało się do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. W placówkach pozostało jeszcze 690 wolnych miejsc. Zostaną  udostępnione w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 2 sierpnia.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uczniowie do wyboru mieli w sumie 36 placówek, w tym: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zakwalifikowało się 5251 osób, w tym:

 • do liceum – 2894,
 • do technikum – 2027,
 • do branżowej szkoły I stopnia – 330.

Utworzono w sumie 209 oddziałów, w tym: 8 – integracyjnych, 7 – mistrzostwa sportowego, 1 – sportowy, 1 – dwujęzyczny, 1 – międzynarodowy.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, w terminie od 21 do 29 lipca  do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do pierwszej klasy składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Najczęściej wybierane przez młodzież szkoły:

 • licea ogólnokształcące: VI Liceum Ogólnokształcące (na 261 miejsc – 667 kandydatów), I Liceum Ogólnokształcące (na 203 miejsca – 461 kandydatów), XI Liceum Ogólnokształcące (na 232 miejsca – 442 kandydatów),
 • technika: Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi (na 196 miejsc – 325 kandydatów), Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych (na 290 miejsc – 444 kandydatów), Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych (na 261 miejsc – 255 kandydatów).

Najpopularniejsze oddziały w liceach ogólnokształcących:

 • matematyczno-informatyczny – VI Liceum Ogólnokształcące,
 • biologiczno-chemiczny – VI Liceum Ogólnokształcące,
 • klasa alfa – I Liceum Ogólnokształcące.  

Najczęściej wybierane kierunki kształcenia w technikach:

 • technik programista – Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • technik informatyk – Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych,
 • technik logistyk – Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi.  

Najpopularniejsze kierunki kształcenia w branżowych szkołach I stopnia:

 • kierowca mechanik – Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych,
 • kierowca mechanik – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych,
 • fryzjer – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych.

 Komisja rekrutacyjna poda listę osób przyjętych i nieprzyjętych 1 sierpnia.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry