Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Rekrutacja do szkół podstawowych

Dodana: 26.03.2020 13:45

Trwa nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Dziś (26 marca) zostały ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne listy można sprawdzić elektronicznie lub telefonicznie. W tegorocznej rekrutacji wpłynęło ponad 1900 zgłoszeń.

W wyznaczonym terminie rekrutacji do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych w Białymstoku wpłynęło 1929 zgłoszeń. W rekrutacji otwartej zarejestrowano 636 wniosków, z czego do szkół spoza obwodu zakwalifikowało się 392 kandydatów, natomiast 214 zostało przypisanych do szkół obwodowych.

W nadchodzącym roku szkolnym Miasto Białystok planuje utworzenie 103 oddziałów ogólnodostępnych klas pierwszych, 8 integracyjnych oraz 1 oddziału sportowego. Rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia swojego dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, składając oświadczenie. Formularz oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Skan podpisanego oświadczenia rodzic będzie mógł wysłać drogą elektroniczną na e-mail szkoły. Jest też możliwość dostarczenia dokumentu w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do szkoły zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać oświadczenia w zamkniętych kopertach. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną przedstawione 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.  Ponadto w związku z panującą obecnie epidemią wywołaną koronawirusem zostały uruchomione inne możliwości sprawdzenia wyników rekrutacji:  

  • jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu,
  • jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail – wysłane zostanie powiadomienie na ten adres,
  • można również zadzwonić do szkoły.

Przypominamy, że dzieci z obwodu przyjmowane są do szkół podstawowych z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

(oprac. Agnieszka Błachowska)

Do góry