Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rekrutacja do szkół podstawowych

Dodana: 19.03.2020 15:13

W czwartek (26 marca) podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne listy będzie można sprawdzić elektronicznie. To ważna informacja dla rodziców kandydatów spoza obwodu szkoły podstawowej. Dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone było między 24 lutego a 6 marca dla kandydatów zamieszkałych w Białymstoku poza obwodem szkoły podstawowej oraz spoza miasta. 

Przypominamy rodzicom, że 26 marca 2020 r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – listy zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. W związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem – informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:   

  • jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu
  • jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail – wysłane zostanie powiadomienie na ten adres, 
  • dzwoniąc do szkoły,
  • na stronie internetowej placówki. 

Jeśli ktoś z rodziców lub opiekunów prawnych nie wyraża zgody na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka (kandydata) na stronie, to prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia w formie skanu na adres e-mail placówki pierwszego wyboru – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Wystąpię także do placówek z prośbą o umieszczenie w budynkach skrzynek, do których rodzice będą mogli wkładać potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do danej szkoły.

Oświadczenie jest dostępne w załączniku. 

Przypominamy także, że rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły, są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do tej placówki w terminie do 31 marca do godz. 15.00. Zachęcamy do elektronicznego potwierdzania woli poprzez wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Powyższe informacje dotyczą tylko kandydatów spoza obwodu szkoły podstawowej. Dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Oświadczenie

rozmiar: 8,27 KB DOCX pobierz

Oświadczenie

rozmiar: 42,21 KB PDF pobierz
Do góry