Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Radni krytykują projekt KPO

Dodana: 29.03.2021 13:59

Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej Rada Miasta Białystok przyjęła stanowisko w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Białostocki samorząd sprzeciwia się niesprawiedliwemu podziałowi środków w ramach tego planu. Rząd chce w rzeczywistości wykluczyć z tego programu duże miasta, które nie będą mogły dostać pieniędzy na inwestycje ważne dla mieszkańców – na przykład żłobki.

Rada Miasta Białystok z zaniepokojeniem przyjęła przedstawiony przez rząd RP projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który ma służyć odbudowie gospodarki, a także zielonej i cyfrowej transformacji Polski.

– W imieniu mieszkańców Białegostoku zwracamy uwagę, że skutki pandemii odczuli wszyscy Polacy, niezależnie od tego gdzie mieszkają. Dlatego uważamy, że duże miasta nie powinny być traktowane rażąco gorzej niż pozostałe miejscowości – mówił podczas sesji zastępca prezydenta Rafał Rudnicki, który w imieniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego prezentował stanowisko.

Białostoccy radni uznali, że projekt KPO zakłada dyskryminację miast wojewódzkich, w których zamieszkuje prawie połowa Polaków, w wielu obszarach tematycznych. Traktuje największe polskie miasta i ich mieszkańców jako beneficjentów drugiej kategorii, warunkując wsparcie dla dużych miast w wielu obszarach od niewykorzystania funduszy przez inne gminy. Takie zapisy znajdują się m.in. w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury, zazieleniania przestrzeni publicznych, rozwoju sieci ciepłowniczych, a także tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i obszarze ochrony zdrowia. Wątpliwości budzi także zaplanowany sposób dystrybucji środków, które mają być praktycznie w całości powierzone instytucjom centralnym. Takie rozwiązanie już wielokrotnie okazywało się nieefektywne i znacząco wydłużało proces wydatkowania środków, a opóźnienia w wydatkowaniu środków z KPO mogą doprowadzić wprost do utraty ich części.

W stanowisku napisano, że Rada Miasta Białystok nie zgadza się z systemową dyskryminacją stosowaną przez instytucje centralne wobec największych polskich miast. Białostoccy radni apelują do rządu RP o wsłuchanie się w głos naszych mieszkańców i samorządowców.

– Krajowy Plan Odbudowy, który ma pomóc gospodarce po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności, nie może wykluczać obszarów zamieszkałych przez 40 % Polaków – czytamy w stanowisku.

Oprac. Anna Kowalska

Stanowisko Rady Miasta Białegostoku w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

rozmiar: 13,68 KB DOCX pobierz
Do góry