• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Rada Muzeum Pamięci Sybiru

Dodana: 21.06.2022 14:40

We wtorek, 21 czerwca, zebrała się powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku Rada Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas pierwszego posiedzenia na przewodniczącego rady członkowie wybrali historyka, profesora Albina Głowackiego. Wiceprzewodniczącym został Przemysław Tuchliński, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.

7 marca 2022 r. zgodnie z ustawą o muzeach oraz statutem Muzeum Pamięci Sybiru prezydent powołał 9-osobową Radę Muzeum. Dziś, 21 czerwca, podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady, spośród własnego grona, wybrali władze. Przewodniczącym został prof. Albin Głowacki, historyk specjalizujący się w badaniach losów Polaków na ziemiach wschodnich II RP pod okupacją sowiecką i deportowanych w głąb ZSRS.

Zadaniem Rady Muzeum Pamięci Sybiru jest nadzór nad realizacją określonych dla muzeum celów. Na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, Rada ocenia działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Skład Rady Muzeum Pamięci Sybiru:

  • dr hab. Albin Głowacki – przewodniczący
  • Przemysław Tuchliński – wiceprzewodniczący
  • Kordian Borejko
  • dr Arunas Bubnys
  • Wasyl Haniewicz
  • dr hab. Nikołaj Iwanow
  • Pietro Rogacień
  • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
  • dr Waldemar Franciszek Wilczewski

Muzeum Pamięci Sybiru to jedyne muzeum w kraju opowiadające historię polskiej obecności na Sybirze od XVI wieku, carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu. Otwarta w ubiegłym roku placówka, znana i doceniana jest już nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry