Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Przeprowadzka departamentów

Dodana: 21.07.2020 13:01

Kategorie: Aktualności Urząd

Niektóre departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dotychczas rozrzucone po mieście, zmieniły adres. Część pracowników przeniosła się na górne piętra budynku przy ul. Słonimskiej 1. Dzięki temu mieszkańcy Białegostoku będą mieli łatwiejszy dostęp do urzędników.  

Przeprowadzka stała się możliwa po tym, jak z głównej siedziby urzędu przy ul. Słonimskiej 1 wyprowadzili się do nowej siedziby pracownicy Izby Administracji Skarbowej. Ich dotychczasowe miejsca zajęły następujące departamenty:

  • Departament Ochrony Środowiska, dotychczas mieszczący się przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 (obecnie na XI piętrze),
  • Departament Kultury, Promocji i Sportu, dotychczas mieszczący się przy ul. Słonimskiej 8 (obecnie na XII piętrze).

Swój adres zmienił także Departament Gospodarki Komunalnej – z ulicy Bitwy Białostockiej 2/2 został przeniesiony na ul. Kamienną 17. Nową siedzibę ma również Referat Księgowości, Opłat i Windykacji. Teraz mieści się przy ul. Słonimskiej 8.

Numery telefonów do wszystkich departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku są dostępne w książce telefonicznej.

Anna Kowalska

Do góry